Detaylar, Kurgu ve metin2

Dedi?imiz üzere ba?l?ca Tekst 2 TR’bile toplamda 70 – 80 dolay? sunucu aç?ld? ve bunlar zamanla yeni sunucu ad? alt?nda birle?tirildi. Pekâlâ bu yeni sunucu server isimleri nelerdir ve ne serverlar birle?mi?tir onlar?n isimlerini sizlere a?a??ya yazal?m.Yeni göbek donan?mlar, SSD disk performans? ve 10 Gbit Network ile en h?zl? baziçe haz

read more